Zaloguj
Reklama

Hospitalizacja psychiatryczna jako "środek wychowawczy"

Autorzy: Piotr Kurzac
Hospitalizacja psychiatryczna jako
Fot. Shutterstock
(3)

Domy dziecka i ośrodki szkolno-wychowawcze traktują hospitalizację psychiatryczną podopiecznych jako dodatkowy "środek wychowawczy", a przedstawiciele resortów polityki społecznej, sprawiedliwości i edukacji prawdopodobnie nie dostrzegają tego problemu.

Reklama

Jak wynika z raportu rzecznika praw obywatelskich, który skontrolował 316 placówek, jest to nagminną praktyką, szczególnie w domach dziecka, gdzie odbywa się to bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów prawnych, co wynika m. in. z nieznajomości przepisów o umieszczaniu dzieci w szpitalach psychiatrycznych przez wychowawców. Może to też mieć związek z ich bezradnością w opiece nad wychowankami. Dzieci są hospitalizowane głównie z powodu zaburzeń zachowania, których lecznie polega przede wszystkim na specyficznej psychoterapii (gł. behawioralnej) i oddziaływaniach pedagogicznym, a nie farmakoterapii i izolowaniu od środowiska społecznego w którym żyją na codzień. Częstokroć hospitalizacja przyczynia się do pogłębienia problemu poprzez naznaczenie piętnem "nienormalności" w opinii rówieśników i walce z tym poprzez działania odwetowe wynikające z destruktywnego myślenia: "Uważacie, że jestem wariatem, to będę się zachowywać jak wariat".

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Gazeta Wyborcza

Adres www źródła:


Reklama
(3)
Komentarze