Zaloguj
Reklama

I KONGRES SUICYDOLOGICZNY - Perspektywy zapobiegania samobójstwom i depresji w Polsce

Prelegent
Fot. shutterstock
Prelegent
(0)

Celem kongresu będzie wypracowanie na szczeblu międzyresortowym postanowień dotyczących wprowadzania Krajowej Strategii Zapobiegania Samobójstwom i Depresji w naszym kraju.

Reklama

Przesłanie kongresowe: „Twoje działania mogą uratować życie”
Łódź, 22 marca 2018
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ul. Pomorska 251, Aula 1000

Organizatorami Kongresu są: Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia, Zespół Roboczy ds. prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne, Sekcja Naukowa Suicydologii Polskiej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Uczelnia Łazarskiego oraz Regionalne Centrum Polityki Społecznej – Jednostka Organizacyjna Samorządu Województwa Łódzkiego
W programie zaplanowano wystąpienia krajowych i zagranicznych ekspertów z zakresu prewencji samobójstw oraz warsztaty tematyczne.

Zapraszamy do rejestracji na stronie kongresu, do 20 marca 2018 roku: http://konferencjasuicydologiczna.umed.pl/
Udział w kongresie jest bezpłatny, dla osób zainteresowanych przyznane będą punkty edukacyjne

W imieniu Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. med. Agnieszka Gmitrowicz  
                                                               przewodnicząca Zespołu roboczego prewencji samobójstw
 i depresji przy Radzie ds. zdrowia publicznego
 

 

ADRESY DO KONTAKTU
Klinika Psychiatrii Młodzieżowej UM w Łodzi,
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10; tel./faks  42 675 77 16;
email: [email protected]
Departament Zdrowia Publicznego w Ministerstwie Zdrowia
Miodowa 15
00-952 Warszawa
tel. 22 53 00 318
email: [email protected]

 

Piśmiennictwo

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze