Zaloguj
Reklama

II Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Transkulturowej

Stetoskop
Fot. Shutterstock
Stetoskop
(5)

W dniach 18-20 maja 2017 odbędzie się w Gdyni już poraz drugi Międzynarodowa Konferencja Psychiatrii Transkulturowej.

Reklama

W dzisiejszym świecie przemiany zachodzące w relacjach między ludźmi są bardzo szybkie. Nie pozostaje to bez wpływu na ludzką psychikę. Podczas konferencji w Gdyni eksperci w dziedzinie psychiatrii, liczni lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, etnolodzy, dziennikarze poświęcą swą uwagę tematyce stosunków międzyludzkich oraz możliwościami leczenia ewentualnych problemów związanych z wielojęzycznością czy wielokulturowością w tychże związkach. Wśród nich będą specjaliści z krajów Europy, Ameryki i AzjiWielu z nich stanowią nasi rodacy od lat pracujący za granicą, którzy chcą podzielić się swymi zawodowymi doświadczeniami z krajowymi specjalistami.

Głównymi organizatorami konferencji są przedstawiciele Światowej Organizacji Psychiatrii (WPA), Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Medycznego Instytutu Kompetencji Transkulturowej (MITK) oraz Zrzeszenia Psychiatrii, Psychoterapii i Psychosomatyki (DTPPP).

Więcej informacji o konferencji znajdziesz TUTAJ

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(5)
Komentarze