Zaloguj
Reklama

III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna

Autorzy: Resilience Conf
III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i Odporność Psychiczna”
Fot. Resilience Conf
III Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i Odporność Psychiczna”
(0)

Zagadnienie zdrowia somatycznego i psychicznego jest ważnym obszarem dla rozważań nauk społecznych i medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia obciążają człowieka w niespotykanym dotąd stopniu. Ilość stresu, koniecznych do podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa stwarzają klimat mobilności i płynności, niesprzyjający zdrowiu psychicznemu.

Reklama

Celem naukowym konferencji jest wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Tegoroczne spotkanie naukowe koncentruje się szczególnie na próbie spojrzenia na zdrowie jako na wyzwanie czy zadanie w skali jednostkowej oraz grupowej czy wspólnotowej. Pragniemy skupić się na kontekście społecznym w rozważaniach nad jakością życia człowieka oraz aspektami jego dobrostanu i powodzenia.

Definicja zdrowia przyjęta przez WHO – Światową Organizację Zdrowia wskazuje na stan pełnego, fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego dobrostanu, jako na przejaw prawdziwie zdrowego funkcjonowania. Ujęcie to zakłada, że zdrowie jest nie tylko brakiem choroby, ale ma w sobie pozytywny aspekt, którym jest dobrostan. Możemy więc mówić o podejściu salutogenetycznym, sugerującym poszukiwanie drogi do zdrowia, poprzez rozwijanie i wzmacnianie zasobów własnych jednostki i społeczności.

Istotnym zadaniem pozostaje więc poszukiwanie strategii i modeli radzenia sobie z nadmiarem stresu bez kosztów zdrowotnych. Szczególne miejsce zajmują tu propozycje kierowane do dzieci i młodzieży – profilaktyka pozytywna, wzmacnianie możliwości adaptacyjnych, rozwijanie sił życiowych. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 września 2016 r. w Krakowie.

Patronem medialnym konferencji jest serwis Psychiatria.pl

Goście specjalni:

Prof. dr hab. Irena Heszen, Uniwersytet SWPS
Prof. Jean Novak, San Jose State University, USA
Prof.dr hab n. med. Tomasz Grodzicki, Collegium Medicum UJ
Dr Oleg Palmov, St Petersburg State University, Rosja

 

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze