Zaloguj
Reklama

Ilościowe zespoły zaburzeń świadomości

Autorzy: Patrycja Piechaczek
Zmęczenie pracą
Fot. ojoimages
Zmęczenie pracą
(5)

Zespoły zaburzeń świadomości charakteryzują się niejasnym postrzeganiem i rozumieniem świata, utrudnionym kontaktem z otoczeniem, opóźnioną reakcją na bodźce, zaburzeniami przypominania i zapamiętywania, dezorientacją.

Reklama

Zespoły zaburzeń świadomości można podzielić na ilościowe i jakościowe.

Zaburzenia ilościowe: 

  1. Senność patologiczna - przypomina naturalną senność pojawiającą się w godzinach wieczornych lub przez zmęczenie. Charakteryzuje się skłonnością do zapadania w sen. Chorego można szybko wybudzić, ale ten po chwili znów czuje nie przepartą potrzebę snu. Senność ta nie jest związana ze zmęczeniem ani z naturalnym rytmem snu i czuwania.
  2. Półśpiączka - inaczej sopor, czyli głęboki sen, chorego nie można wybudzić, zaś na bodźce bólowe reaguje grymasem twarzy, delikatnym poruszeniem głowy czy cofnięciem kończyny.
  3. Śpiączka - następuje wyłączenie jakiejkolwiek reaktywności, w najcięższych przypadkach występuje arefleksja oraz całkowity zanik odruchów.
Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Irena Krupka-Matuszczyk, Maciej Matuszczyk "Psychiatria. Podręcznik dla studentów pielęgniarstwa.", Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Katowice 2007

Reklama
(5)
Komentarze