Zaloguj
Reklama

Indiplon na chroniczną bezsenność

Indiplon na chroniczną bezsenność
Fot. Shutterstock
(2)

Indiplon o natychmiastowym uwalnianiu (niebenzodiazepinowy agonista receptorów GABA-A; działa około 3-4 godzin) jest dobrze tolerowany i skutecznie pomaga pacjentom leczonym z powodu chronicznej bezsenności – tak wynika z prezentacji przedstawionej na 157-ym dorocznym spotkaniu American Psychiatric Association (APA).

Reklama

Npdst. 35-dniowego badania randomizowanego, przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby na grupie 194 pacjentów z bezsennością rozpoznaną co najmniej trzy miesiące wcześniej, potwierdzoną wynikiem badania polisomnograficznego. Średnia wieku badanych: 40 lat. Pacjentów losowo przydzielono do trzech grup: dwóch przyjmujących indiplon (w dawce 10 lub 20 mg/db) i jednej przyjmującej placebo. Badanie współfinansowane przez firmę Neurocrine Biosciences, producenta indiplonu.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • APA 157th Annual Meeting: Abstract NR569

Reklama
(2)
Komentarze