Zaloguj
Reklama

Informacja o stypendium dla lekarzy im. Dr. Bolesława Ałapina

Współautorzy: Dr Tomasz Szafrański
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)
Fot. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
Polskie Towarzystwo Psychiatryczne (PTP)
(5)

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest przyznawane dla lekarzy z Polski, psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, którzy pragną dokształcać się w Wielkiej Brytanii.

Reklama

Informacja o stypendium im. Dr. Bolesława Ałapina

Stypendium im. Dr Bolesława Ałapina jest przyznawane dla lekarzy z Polski, psychiatrów i lekarzy specjalizujących się w psychiatrii, którzy pragną dokształcać się w Wielkiej Brytanii.

 

Warunki otrzymania stypendium:
1. Obywatelstwo Polskie i stałe zamieszkanie w Polsce
2. Dyplom ukończenia studiów medycznych i ukończona lub rozpoczęta specjalizacja z psychiatrii
3. Wiek poniżej 40 lat
4. Biegła znajomość języka angielskiego

 

Procedura otrzymania stypendium

Stypendium jest przeznaczone dla osób, które chcą podjąć dłuższy staż w ośrodku naukowym w Wielkiej Brytanii ale możliwe jest także uzyskanie mniejszych stypendiów dla osób korzystających z kursowej formy kształcenia podyplomowego w Wielkiej Brytanii (jak na przykład Maudsley Forum).Wybór miejsca stażu i uzyskanie zgody danej jednostki na przyjęcie na staż leży po stronie kandydata.

Kandydat powinien nadesłać na adres Zarządu Głównego PTP następujące dokumenty:
1. Podanie o przyznanie stypendium, zawierające:
a. Dokładane informacje na temat terminu i miejsca odbywania stypendium.
b. Szczegółowy program planowanego stypendium (w przypadku kursów – program kursu)
c. Wysokość kwoty o którą kandydat wnioskuje i szczegółowy budżet pobytu (obejmujący planowane koszty podróży, zamieszkania i wyżywienia oraz ewentualne opłaty za staż, kurs itp.)
2. Życiorys, przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe kandydata
3. Kopię dyplomu ukończenia studiów medycznych
4. Kopię dyplomu potwierdzającego uzyskanie specjalizacji w psychiatrii lub zaświadczenie o rozpoczęciu specjalizacji.
5. Zaświadczenie o zdanym egzaminie z języka angielskiego.
6. Zaświadczenie, że kandydat jest członkiem PTP i ma opłacone składki

Uwaga, w przypadku realizowania stypendium w Londynie i okolicach, zgodnie z wolą powierników Funduszu stypendysta powinien poświęcić 6-8 godzin tygodniowo na pracę w ośrodku psychoterapeutycznym przy Polskim Kościele na Ealingu.

Wnioski o Stypendium są rozpatrywane przez Komisję ds. Funduszu Ałapina, a następnie zatwierdzane przez Zarząd Główny PTP. Zatwierdzone wnioski są przesyłane do powierników Funduszu Ałapina w Anglii, którzy wypłacają stypendium.

Kontakt: Dr Tomasz Szafrański, [email protected]

Piśmiennictwo
Reklama
(5)
Komentarze