Zaloguj
Reklama

Inicjatywa budowy i prowadzenia domu dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Współautorzy: INTEGRACJA Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. A. Grottgera 25A, 00-785 Warszawa
Tel / Fax: 0-22 840 66 40
 Stowarzyszenie Integracja
Fot. stowarzyszenie-integracja.pl
Stowarzyszenie Integracja
(0)

KOMUNIKAT: Jesteśmy rodzicami dziecka doświadczonego zaburzeniami psychicznymi. Poszukujemy rodzin borykających się z podobnymi problemami, które podjęłyby się trudu wybudowania w oparciu o środki własne i społeczne oraz prowadzenia w przyszłości domu ”Godne życie „ dla naszych dzieci, gdy nas zabraknie. 

Reklama

Założenia wstępne;

  • znalezienie docelowych fundatorów-Opiekunów Osób Podopiecznych- „OOP” - minimum 30 osób z wkładem ok. 350t/os, przy założeniu budowy Domu dla 30 podopiecznych w oparciu o środki własne oraz powołanie „Grupy inicjatywnej”,
  • wybór formy prawnej przedsięwzięcia Fundacja czy Stowarzyszenie, powołanie Walnego Zgromadzenia -WZ Organizacji
  • opracowanie wszystkich regulaminów dla powstałej Organizacji i jej rejestracja
  • określenie lokalizacji i zakup działki, uzyskanie warunków zabudowy, projekt i uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Zarząd organizacji wybierany jest tylko z pośród Opiekunów Osób Podopiecznych - OOP, których Osoby Podopieczne aktualnie znajdują się w Ośrodku
  • praca w zarządzie jest pracą społeczną
  • w przypadku odejścia Osoby Podopiecznej -OP z Domu, Opiekun Osoby Podopiecznej -OOP pełni funkcję w Zarządzie do końca kadencji lub na jego miejsce WZ powołuje nową osobę
  • OOP, którego OP odeszła może pozostać nadal członkiem wspierającym Organizację, jeśli wyrazi takie życzenie
  • utrzymanie wybudowanego Domu wraz z tworzonym fund.remontowym-FR realizuje się z opłat opiekunów podopiecznych -OOP aktualnie przebywających w Domu + dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej i zarządzanego majątku Organizacji + z dotacji społecznych
  • tworzenie listy osób rezerwowych-osób OP oczekujących na miejsce w Domu- z potwierdzeniem warunków uczestnictwa prowadzi Zarząd

 

* kontakt dla zainteresowanych:

e-mail: [email protected]

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze