Zaloguj
Reklama

IX Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej pod patronatem medialnym Psychiatria.pl

Autorzy: Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Sekcja Psychologii Sądowej KNSP UJ
Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie
VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
Fot. VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
VII Krakowska Konferencja Psychologii Sądowej
(0)

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcją Psychologii Sądowej KNSP UJ oraz Instytutem Ekspertyz Sądowych w Krakowie mają przyjemność zaprosić do udziału w dziewiątej edycji Krakowskiej Konferencji Psychologii Sądowej (9th Cracow Conference of Psychology and Law).

Reklama

Konferencja odbędzie się w Krakowie, w dniach 26-27 listopada 2016 roku, w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konferencja ma charakter cykliczny i międzynarodowy, a do udziału w niej zapraszani są wybitni eksperci, zajmujący się zagadnieniami na styku psychologii, psychiatrii i prawa. Językami konferencji są polski i angielski, a organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne wykładów plenarnych oraz wybranych sesji.

Panele tematyczne
Tematyka wystąpień będzie koncentrować się wokół poniższych zagadnień:

  • Praktyczne aspekty opiniowania na potrzeby wymiaru sprawiedliwości 
  • Opiniowanie psychologiczne i psychiatryczne w postępowaniu cywilnym 
  • Pamięć, uwaga i zeznania świadków w perspektywie nauk sądowych 
  • Zastosowanie wiedzy psychologicznej i psychiatrycznej w kryminologii oraz kryminalistyce 
  • Postępowanie z osobami uzależnionymi w perspektywie psychiatrycznej, psychologicznej i prawniczej 
  • Praca z osobami pozbawionymi wolności 
  • Przestępstwa seksualne 
  • Środki zabezpieczające - aktualne rozwiązania prawne, problemy i kontrowersje w ich stosowaniu

Przewidziane są również sesje skierowane w szczególności do studentów, gdzie będą oni mogli prezentować wyniki własnych badań lub też referaty będące przeglądem literatury.

Za udział w konferencji lekarze otrzymają 11,5 punktów edukacyjnych. Po szczegółowe informacje zapraszamy na stronę internetową konferencji: www.psychologiasadowa.pl

Patronem medialnym konferencji jest serwis Psychiatria.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(0)
Komentarze