Zaloguj
Reklama

Jak schizofrenia wpływa na ocenę jakości życia?

Czytanie książek na wolnym powietrzu
Fot. medforum
Czytanie książek na wolnym powietrzu
(4)

Jakość życia ludzi ze schizofrenią, globalnie postrzegana jest przez nich samych gorzej niż w przypadku ludzi zdrowych.

Reklama

W dużej mierze funkcjonowanie w społeczeństwie osób chorych na schizofrenię zależy od remisji choroby. Wiąże się to z dynamicznym procesem adaptacji, na który składa się wiele mechanizmów radzenia sobie ze stresem, którego powodem jest choroba, jak również mechanizmy adaptujące stresy pochodzące z innych źródeł.

Remisja wpływa znacznie na ocenę jakości życia, gdyż w tym okresie chorzy określają swoją jakość życia porównywalnie do osób zdrowych, jednak dzieciny takie jak praca czy nauka są przez nich dość nisko oceniane.

Jest to obszar ludzkiego funkcjonowania, który najbardziej zawodzi w schizofrenii. Wczesna interwencja jest dla pacjentów niezwykle ważna, zwłaszcza po pierwszym epizodzie, gdyż wdrożenie jej w tym momencie pozwala na ograniczenie deficytów w późniejszych okresach choroby, pomaga w utrzymaniu kompetencji społecznych oraz ułatwia rehabilitację i powrót do codziennych czynności.[1]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] „Funkcjonowanie społeczne i jakość życia u chorych na schizofrenię – zależność z remisją objawową i czasem
    trwania choroby” Krystyna Górna, Krystyna Jaracz, Jan Jaracz, Justyna Kiejda, Barbara Grabowska- Fudala, Janusz Rybakowski, Psychiatria Polska. 2014; 48(2)

Kategorie ICD:


Reklama
(4)
Komentarze