Zaloguj
Reklama

Jak zachowuje się melatonina

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Bezsenność u osób starszych
Fot. Shutterstock
Bezsenność u osób starszych
(5)

Atenolol (beta- bloker) w dawce 100mg/d silnie obniża poziom melatoniny zarówno u osób z depresją jak i u zdrowych.
 

Reklama

Z przeprowadzonych badań wynika, że u osób z depresją stężenia melatoniny są znacząco niższe niż u osób zdrowych. Im niższy wyjściowy poziom melatoniny, tym mniejsze jego obniżenie po atenololu. Im cięższa depresja, tym atenolol mniej obniża poziom melatoniny.

U osób z historią zaburzeń afektywnych, poziomy melatoniny są bardzo zbliżone do poziomów obserwowanych u osób zdrowych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Acta Psychiatr Scand 2002; 106: 440- 445

Reklama
(5)
Komentarze