Zaloguj
Reklama

Jak zamienić stres w energię do działania?

Stres
Fot. shutterstock
Stres
(0)

Stres jest nieodłącznym elementem życia człowieka, który wywoływać może bardzo zróżnicowane reakcje. Może działać mobilizująco lub paraliżować, skłaniać do podjęcia działania lub powodować wycofanie. To, w jaki sposób reagujemy na sytuacje stresowe, zależne jest głównie od naszej inteligencji emocjonalnej, dzięki której możemy w odpowiedni sposób ukierunkować nasze emocje. Najważniejszym elementem budowania emocjonalnego IQ jest skupienie się na swoich emocjach i praca nad sobą.

Reklama

„Stres” dla nauk o zdrowiu oznacza reakcję organizmu, która jest nieswoista i stanowi odpowiedź na stawiane mu żądanie czy wymaganie. Termin ten jest bezpośrednim zapożyczeniem z fizyki, a wdrożony do nauk medycznych został przez lekarza nazwiskiem Seley, którego fizjologiczna teoria stresu mówi o Ogólnym Zespole Adaptacyjnym jako istocie różnego rodzaju niespecyficznych reakcji organizmu [1].

Reakcja alarmowa – pierwsza z trzech reakcji na stres, ma za zadanie mobilizację organizmu do obrony w wyniku zadziałania szkodliwego bodźca. Stadium odporności jest drugą fazą reakcji na stres, w której organizm sięga po swoje zasoby energetyczne, by skutecznie walczyć z nieprzyjaznym bodźcem. Jest to także etap, na którym dochodzi do wstępnej, względnej adaptacji organizmu do zaistniałej sytuacji. Stadium wyczerpania jest ostatnią fazą reakcji na stres, która wiąże się ze znacznym obniżeniem zdolności obronnych – dochodzi bowiem do rozregulowania funkcji fizjologicznych [1].

Stres, jako naturalny element naszego życia i codziennego funkcjonowania, może dotykać fizycznej lub psychicznej sfery. Może one również mieć różnicowane oddziaływanie – może działać mobilizująco (mowa wówczas o stresie pozytywnym), wywoływać negatywne reakcje (stres destrukcyjny), a także może mieć charakter ukryty, kiedy nie do końca mamy świadomość przeżywania stresu destrukcyjnego [1].

Obecnie naukowcy coraz większą wagę przywiązują do inteligencji emocjonalnej jako czynnika mającego wpływ na przeżywanie stresu przez człowieka. Sama inteligencja emocjonalna jest sposobem, w jaki przeżywamy emocje i jak wykorzystujemy je w celu rozwiązania napotkanych problemów. Bierna reakcja na stres to czekanie, aż sytuacja stresowa minie, a kiedy uciekamy lub reagujemy agresywnie, nasza postawa staje się aktywna. Im wyższy poziom inteligencji emocjonalnej, tym lepsze rozumienie swoich emocji, a co za tym idzie, lepsze ich ukierunkowanie i lepsze radzenie sobie z trudnościami. Czy można podnieść swoje IQ emocjonalne? Tak. Pierwszym ku temu krokiem jest poznanie swoich odczuć i emocji. Warto się czasem zatrzymać w dzisiejszym świecie pełnym nerwowości, by zadbać o siebie i o swoje przeżywanie stresowych sytuacji. Głównym elementem zdolności panowania nad swoimi emocjami jest praca nad sobą, do czego konieczne jest zwolnienie tempa życia i skupienie się na sobie [2].

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • [1] G. Erenc-Grygoruk: Sposoby pokonywania stresu i jego skutków stosowane przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej – wyniki badań. „Edukacja Humanistyczna” 2016, nr 1(34), s. 119-130.
    [2] Inteligentnie pokonaj stres. „Aktywność, zdrowie i uroda” 2015, nr 13, s. 32-35.

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze