Zaloguj
Reklama

Jakość życia błędnie diagnozowanych pacjentów z CHAD

Autorzy: lek. Anna Małkowska
Jakość życia błędnie diagnozowanych pacjentów z CHAD
Fot. Shutterstock
(4)

Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową często błędnie diagnozowani są jako pacjenci z depresją.

Reklama

Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową często błędnie diagnozowani są jako pacjenci z depresją. Amerykańscy naukowcy postanowili zbadać jak duża jest liczba nietrafnie zdiagnozowanych pacjentów i jaki wpływ ta pomyłka ma na ich jakość życia. Zarówno depresja jak i CHAD są chorobami wyraźnie zmniejszającymi tę jakość.
Wykazano, że wśród ponad tysiąca badanych pacjentów z rozpoznaniem depresji 14,3% chorowało na chorobę afektywną dwubiegunową i było błędnie zdiagnozowanych. Ponadto wyniki pokazały, że pacjenci błędnie diagnozowani mieli w testach niższe wartości jakości życia niż pacjenci z depresją bądź pacjenci trafnie zdiagnozowani jako CHAD. 

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2007; 9(3): 195–202

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(4)
Komentarze