Zaloguj
Reklama

Kim tak naprawdę jest ”maminsynek”?

Chory mężczyzna
Fot. ojoimages
Chory mężczyzna
(1)

„Maminsynek” jest pojęciem stosowanym bardzo często zwłaszcza przez kobiety, które związały się z mężczyzną mającym bardzo bliskie relacje ze swoją matką.

Reklama

Cechami charakterystycznymi dla „maminsyków” są m.in.: całkowita lub prawie całkowita zależność od matki, podejmowanie decyzji za matkę, szukanie akceptacji swoich zachowań, poglądów czy decyzji u matki, niemożność podjęcia jakiejkolwiek decyzji bez głosu matki. W momencie gdy „maminsynek” zwiąże się z jakąś kobietą, ma on podobne oczekiwania w stosunku do niej jak do matki.

Tego typu mężczyźni w większości przypadków są mało samodzielni, niezaradni, cały czas szukają akceptacji ze strony innych a co ważne oczekują od nich nadmiernej opiekuńczości.

Matka bądź partnerka podejmuje prawie wszystkie decyzje w rodzinie. Z czasem takie zachowanie mężczyzny staje się uciążliwe i męczące dla osób z nim żyjących.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Bilikiewicz, A. (red.). (2007). Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL
    Seligman, M. E. P., Walker, E. F., Rosenhan, D. L. (2003). Psychopatologia. Poznań: Wydawnictwo Zysk i S-ka

Adres www źródła:


Reklama
(1)
Komentarze