Zaloguj
Reklama

Kolejne miejsca pracy chronionej dla osób chorych psychicznie

Autorzy: Piotr Kurzac
Kolejne miejsca pracy chronionej dla osób chorych psychicznie
Fot. Shutterstock
(0)

W Krakowie i Radomiu stworzono cztery kolejne przedsiębiorstwa społeczne, ukierunkowane na aktywizowanie zawodowe osób cierpiących na zaburzenia psychiczne. Natomiast w Sejmie podsumowano przebieg realizacji projektu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, którego efektem są m.in. te firmy.

Reklama

Nowe przedsięwzięcia to wypożyczalnia rowerów, firma cateringowa, gospoda i przedsiębiorstwo wielobranżowe, oferujące gł. sprzątanie, usługi kurierskie oraz różne prace manualne.
W ramach projektu zrealizowanego przez Krakowską Inicjatywę na rzecz Gospodarki Społecznej COGITO przeprowadzono również wiele seminariów i kursów zawodowych poprzedzonych oszacowaniem sytuacji. Wszystkie te działania były podporządkowane aktywizacji zawodowej osób zinwalidyzowanych wskutek zaburzeń psychicznych oraz przeciwdziałaniu ich wykluczeniu społecznemu, co jest bardzo ważnym elementem całościowego systemu terapii, rehabilitacji i opieki środowiskowej, w którym niestety, nadal dla większości osób chorych brakuje możliwości podjęcia pracy w warunkach chronionych.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • http://www.niepelnosprawni.pl/

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze