Zaloguj
Reklama

Komputerowa analiza mowy a przewidywanie ryzyka schizofrenii

Kobiety cierpiące z powodu schizofrenii
Fot. Shutterstock
Kobiety cierpiące z powodu schizofrenii
(0)

W przypadku zaburzeń psychotycznych, przede wszystkim schizofrenii, niejednokrotnie podkreślane jest to, jak istotne jest jak najszybsze wdrażanie leczenia u chorujących na nich pacjentów. Problemem jest tutaj jednak to, iż nierzadko początek schizofrenii zostaje przeoczony i dużo czasu mija, zanim pacjent w ogóle trafi do lekarza. Z tego powodu specjaliści opracowują kolejne metody wczesnego rozpoznawania schizofrenii, a nawet przewidywania jej wystąpienia – jedna z takowych opierać się może na analizie mowy pacjentów.

Reklama

Związkiem pomiędzy zaburzeniami językowymi a zaburzeniami psychotycznymi i schizofrenią (a przede wszystkim ryzykiem ich wystąpienia) zajmowali się specjaliści z nowojorskiej Icahn School of Medicine. Problemy z wypowiadaniem się – zarówno z tempem, jak i z treścią wypowiedzi – w przypadku schizofrenii miewają różnoraki charakter. Czasami bywają one łatwe do stwierdzenia, w innych sytuacjach występujące zaburzenia językowe są wyjątkowo dyskretne i niezauważalne na pierwszy rzut oka.

Uczeni ze wspomnianej placówki postanowili zwrócić uwagę właśnie na zaburzenia językowe z tego powodu, iż mogą one występować zarówno już w przypadku rozwiniętej u pacjenta schizofrenii, jak i możliwe jest to, że wystąpią na pewien czas przed rozwinięciem się schorzenia. W związku z tym stwierdzanie dyskretnych zaburzeń językowych mogłoby pozwalać przewidywać ryzyko wystąpienia psychozy – jakimi metodami można jednak takowe problemy wykrywać?

Nowojorscy specjaliści w prowadzonych badaniach wykorzystywali komputerową analizę mowy. Okazało się, że narzędzie to może być wyjątkowo skuteczne – badacze zauważyli, że urządzenie jest w stanie przewidywać wystąpienie zaburzeń psychotycznych (w przypadku pacjentów wysokiego ryzyka) ze skutecznością sięgającą nawet powyżej 80%. Efektywność komputerowej analizy mowy widoczna była również w przypadku różnicowania języka u ludzi, u których wystąpiły zaburzenia językowe związane z początkiem schizofrenii, od mowy osób zdrowych – w tym przypadku skuteczność aparatury przekraczała 70%.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze