Zaloguj
Reklama

Konferencja dla autyzmu, ADHD, niepełnosprawności intelektualnej

Autorzy: Fundacja SYNAPSIS
Trudne zachowania – Pozytywne podejście
Fot. Fundacja SYNAPSIS
Trudne zachowania – Pozytywne podejście
(1)

Fundacja SYNAPSIS, działającej od ponad 20 lat na rzecz osób z autyzmem i ich rodzin, po raz kolejny organizuje konferencję szkoleniową dla środowisk zajmujących się tematyką m.in. autyzmu i ADHD. "Trudne zachowania - Pozytywne podejście. Postępowanie behawioralne bez kar wobec autoagresywnych, agresywnych i innych trudnych zachowań osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,

Reklama

ADHD oraz niepełnosprawnością intelektualną” to konferencja mająca na celu przedstawienie specyficznych, nieawersyjnych i proaktywnych metod radzenia sobie z trudnymi zachowaniami. Konferencję, która będzie miała miejsce w dniach 21-22 października 2011 roku w Warszawie, poprowadzi dr Gary LaVigna, Dyrektor ds. Klinicznych w Institute for Applied Behavior Analysis w Kalifornii.

Konferencja adresowana jest do profesjonalistów, rodziców, opiekunów, studentów i wolontariuszy oraz wszystkich, którzy stykają się w swojej pracy z trudnymi zachowaniami i poszczególnymi niepełnosprawnościami. Konferencja jest odpłatna. Przewidywany udział uczestników 700 osób.

Gary La Vigna wyjaśni, dlaczego metody, które zakładają niestosowanie kar, okazują się skuteczniejsze niż kary i dlaczego warto je wprowadzać w życie. Pokaże również, jak przeprowadzać ocenę mającą na celu identyfikację znaczenia lub funkcji poszczególnych zachowań. Podczas Konferencji zostaną omówione strategie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami na różnych etapach rozwijania się tych zachowań. Więcej na http://www.synapsis.org.pl.

Gary LaVigna, Los Angeles, USA jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania szczególnie trudnym, zwłaszcza agresywnym, autoagresywnym i destrukcyjnym zachowaniom u dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm i zespół Aspergera, a także z ADHD, niepełnosprawnością intelektualną i pokrewnymi.

Patronem medialnym wydarzenia są serwisy Medforum: ForumNeurologiczne.pl oraz Psychiatria.pl. 

Piśmiennictwo
Reklama
(1)
Komentarze