Zaloguj
Reklama

Konferencja Katowickie Spotkania Psychometryczne

Spotkanie z psychologiem, terapia
Fot. medforum
Spotkanie z psychologiem, terapia
(5)

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu Katowickie Spotkania Psychometryczne: „Założenia i mity psychometryczne”.

Reklama

Konferencja odbędzie się w dniach 26-28 października 2016 r. Skierowana jest do ośrodków naukowych w kraju, w których uprawiana i rozwijana jest problematyka psychometryczna oraz osób zajmujących się psychologią i psychiatrią.

Tematem konfernecji będą: „Założenia i mity psychometryczne”. W jej trakcie poruszone zostaną zaganienia – ontologiczne, epistemologiczne, logiczne, metodologiczne, matematyczne, statystyczne i etyczne założenia psychometrii, teorii pomiaru, teorii testów i praktyki testowania, ich interpretacje, konsekwencje ich przyjmowania, możliwości i zakres spełniania, a także kwestie związane z tzw. standardami psychometrycznymi.

Organizatorem konferencji jest Instytut Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Więcej informacj na stronie internetowej.

Piśmiennictwo

Informacja prasowa


Reklama
(5)
Komentarze