Zaloguj
Reklama

Konferencja Zdrowie Psychiczne – Profilaktyka, Leczenie

Autorzy: Jadwiga Łękawa

Starostwo Powiatowe w Bielsku- Białej
Wydział Zdrowia
Przemówienie na konferencji
Fot. medforum
Przemówienie na konferencji
(0)

W dniu 25 listopada 2009 r. odbyła się w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej konferencja pt. „Zdrowie Psychiczne – Profilaktyka, Leczenie”.

Reklama

Konferencji towarzyszyła wystawa i kiermasz prac uczestników warsztatów terapii zajęciowej Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej.

Spotkanie zgromadziło przedstawicieli  urzędów gmin, powiatu bielskiego, pielęgniarki środowiskowe, pielęgniarki higieny szkolnej oraz pracowników socjalnych.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość wysłuchania informacji  nt. historii procesu zmian w postrzeganiu osób chorych psychicznie  oraz  zmian w sposobach ich  traktowania i leczenia.

Prelegenci przybliżyli koncepcję struktur zintegrowanych w psychiatrii środowiskowej, która stała się podstawą organizacji i funkcjonowania Subrejonowego Ośrodka Leczenia Psychiatrycznego w Bielsku – Białej .

Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład gościa specjalnego konferencji Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Pani docent Małgorzaty Janas-Kozik, która omówiła  odrębności psychiatrii wieku rozwojowego oraz problemy organizacji leczenia i opieki nad młodymi pacjentami.

Reklama
(0)
Komentarze