Zaloguj
Reklama

Konkurs literacki: Razem w pracy - Razem w życiu

Autorzy: Mikołaj Lewicki
Tel. 606 299 345
Fundacja Komunikacji Społecznej
e-mail: [email protected]
ul. Francuska 34/4
03-905 Warszawa
Konkurs literacki: Razem w pracy - Razem w życiu
Fot. medforum
(5)

Drugi ogólnopolski konkurs literacki na esej, opowiadanie lub reportaż pt. „Razem w pracy– Razem w życiu” organizowany w ramach kampanii edukacyjno-społecznej „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” oraz obchodów V Dnia Solidarności z Osobami Chorującymi na Schizofrenię (10.09.06).

Reklama

Konkurs Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Fundacji Komunikacji Społecznej przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą się przyczynić do poprawy sytuacji osób chorujących na schizofrenię, zapobiegać społecznemu zjawisku ich wykluczenia z rynku pracy oraz działać na rzecz ich aktywizacji zawodowej.

Uczestnikiem może być każda pełnoletnia osoba. Organizatorom zależy na świadectwach i opowieściach, które ukazują, w jaki sposób osoby chorujące na schizofrenię bywają wykluczane z aktywności zawodowej, bądź też w jaki sposób udaje się im znaleźć swe miejsce na rynku pracy i realizować swoje plany zawodowe.

Konkurs zmierza do zebrania doświadczeń związanych z życiem zawodowym tych, którzy chorują, jak i tych, którzy spotykają chorujących poprzez swą pracę. Organizatorzy zachęcają również pracowników, którzy stykają się na co dzień w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz pracodawców, którzy zatrudnili osoby chorujące na schizofrenię, do opisania swych doświadczeń.

Szacuje się, iż w Polsce choruje na schizofrenię około 400 tys. osób. To najbardziej powszechna i jedna z najtrudniej leczonych chorób psychicznych. Schizofrenia zaczyna się na ogół u ludzi młodych, między 15 a 35 rokiem życia. Jest chorobą, na którą zachorować może potencjalnie każdy, bez względu na pochodzenie, styl życia czy zdolności intelektualne. Źródłem choroby są zarówno biologiczne zmiany w funkcjonowaniu mózgu, jak i relacje społeczne. Wbrew powszechnym mitom, schizofrenia jest jednak uleczalna, a chorzy na schizofrenię nie zagrażają innym bardziej, niż osoby zdrowe. Wielu, negatywnie odbieranym reakcjom osób chorych - dokonywanym z lęku, przerażenia lub bezradności - można zapobiec, jeśli problem zostanie wcześnie rozpoznany i zostanie podjęta terapia.

 
Lecze­nie chorego psychicznie jest znacznie skuteczniejsze, jeśli odbywa się przy współpracy rodziny oraz środowiska, w którym funkcjonuje osoba chorująca psychicznie. Badania naukowe prowadzone na świecie (także – w Polsce), do­wiodły że jeśli rodzic, współmałżonek, czy też dzieci lub choćby współpracownicy czy pracodawcy mądrze współdziałają z osobami leczącymi i pomagają w terapii, wtedy ryzyko nawrotu choroby jest znacznie mniejsze. – stwierdza psychiatra, prof. Jacek Wciórka, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

 

Tymczasem infrastruktura, zapewniająca chorym nie tylko podstawową opiekę lekarską, ale także dająca szanse na ich reintegrację ze społeczeństwem jest wciąż bardzo słabo rozwinięta. W roku 2000, na 165 tys. zarejestrowanych chorych na schizofrenię (wg. szacunków Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego jest to co najwyżej połowa ogółu osób chorujących na schizofrenię), 10% pracowało, kolejne 10% jest zdolnych do pracy na tzw. otwartym rynku pracy, (czyli potencjalnie w każdej firmie czy instytucji), 60% osób wymaga różnorodnych form wspieranego zatrudnienia, w tym połowa jest zdolna do pracy w urynkowionych przedsiębiorstw społecznych, natomiast pozostała część chorych wymaga zróżnicowanych rozwiązań pracy obejmujących również formy rehabilitacji społeczno-zawodowej, zaś 20% osób wymaga zindywidualizowanej rehabilitacji społecznej w formie ośrodków pobytu dziennego, grup zorientowanych na organizację czasu wolnego itp.

Aktywność zawodowa chorych psychicznie jest najniższa wśród wszystkich grup niepełnosprawnych, natomiast chęć do podjęcia pracy jest wyjątkowo wysoka (90%). Jako, że wśród bezrobotnych, chorych na schizofrenię jest wiele osób z wyższym wykształceniem, a sporo - ma już doświadczenie zawodowe – stanowią oni duży potencjał rokujący nadzieje.

Przez osoby dotknięte chorobą psychiczną praca rozumiana jest jako „pomost” ułatwiający nawiązanie satysfakcjonujących kontaktów społecznych oraz możliwość doświadczania własnych osiągnięć i sprostania oczekiwaniom zewnętrznego świata. Stanowi ona szansę na zaangażowanie się w inną rolę społeczną poza rolą pacjenta.

Zeszłoroczna edycja konkursu, dzięki publikacjom informacji o nim w prasie regionalnej i ogólnopolskiej, spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Do organizatorów spłynęło 256 prac konkursowych. Prace konkursowe to świadectwa o walce z chorobą, relcjach między chorującymi, a ich otoczeniem oraz bogate źródło informacji dla lekarzy i terapeutów. To także doskonały materiał do publikacji prasowych.

- Prace konkursowe dają nam nie tylko możliwość zrozumienia chorujących i choroby, ale i wejrzenia w bogactwo ich doświadczeń, czy też doświadczeń osób im bliskich, odkrycia mechanizmów wykluczenia chorujących ze społeczeństwa, czy też ich reintegracji. Poprzez prace konkursowe poznajemy język i postawy, które powinniśmy bądź których nie powinniśmy przyjmować, aby pomóc w leczeniu schizofrenii – podkreśla Leszek Stafiej, przewodniczący jury, niezależny ekspert ds. komunikacji społecznej i mediów

Pobierz:
- Regulamin konkursu,
- Formularz zgłoszeniowy;

Informacje o programie „Schizofrenia – Otwórzcie Drzwi” oraz zeszłorocznym konkursie:

www.OpenTheDoors.pl

www.fks.dobrestrony.pl, http://www.schizofrenia.info/

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze