Zaloguj
Reklama

Korelaty istoty szarej i poziomów przewodności skóry u schizofreników i zdrowych ochotników

Korelaty istoty szarej i poziomów przewodności skóry u schizofreników i zdrowych ochotników
Fot. Pantherstock
(5)

Pewne obszary mózgu mogą byc zaangażowane w modulację SCL w schizofrenii i mogły być zmieniane w podgrupach pacjentów

Reklama

Aktywność elektrodermalna była uważana za potencjalne źródło identyfikacji podgrup schizofreników. Mechanizmy nerwowe, które są podstawą reakcji elektrodermalnych, nie są jednak dobrze znane. Celem opublikowanych przez Antonio Zuardiego i współpracowników na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej badań było wyznaczenie, czy chorzy na schizofrenię z rożnymi poziomami przewodności skóry wykazuja róznicę w objętości istoty szarej oszacowanej za pomocą obrazowania rezonansu magnetycznego. Wybrano 34 chorych na schizofrenię i odpowiednia liczba zdrowych ochotników, dopasowanych pod wzgledem płci, wieku, prawo lub leworęczności, statusu społecznoekonomicznego i lat edukacji. W porównaniu do przedstawicieli grupy kontrolnej, chorzy na schizofrenię wykazywali odchylenia od normy w obszarowej objetości istoty szarej w górnym i środkowym płacie czołowym, płacie przyśrodkowym, pasowanym, skroniowym poprzecznym, wyspie i płacie potylicznym. Kiedy porównano dwie grupy schizofreników, zaobserwowano, że grupa z niskim SCL wykazywała niższą lokalną gęstość istoty szarej w prawym górnym płacie czołowym i prawym przednim płacie pasowanym. Dalsze badania mogą pomóc w identyfikacji poznawczych i emocjonalnych charakterystyk szczególnie do pewnej podgrupy chorych na schizofrenię.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(5)
Komentarze