Zaloguj
Reklama

Kortykosterydy w zespole Guillain-Barre

Autorzy: Hughes R, Swan A et al
Kortykosterydy w zespole Guillain-Barre
Fot. panthermedia
(0)

Zespół Guillaine-Barre jest polineuropatią zapalną, należałoby więc oczekiwać, iż zastosowanie kortykostrydów pozwoli na uzyskanie poprawy stanu neurologicznego pacjentów oraz obniżenie  śmiertelności. Celem pracy autorów była ocena skuteczności sterydoterapii w tym zespole na podstawie dużych, randomizowanych badań klinicznych.

Reklama

Zespół Guillain-Barre jest zapalną polineuropatią, należałoby więc oczekiwać, iż stosowanie kortykosterydów w tym zespole powinno przynieść poprawę stanu pacjentów.

Celem pracy była ocena wpływu sterydów na poprawę stanu klinicznego oraz obniżenie śmiertelności w zespole Guillain-Barre. Autorzy dokonali przeglądu Cochrane Neuromuscular Diseases Group Register ( maj 2005), MEDLINE(styczeń 2000-maj 2005), EMBASE( styczeń 1980-maj 2005) oraz skontaktowali się z osobami prowadzącymi badania kliniczne i ekspertami. Do oceny włączono badania randomizowane lub quasi-randomizowane dotyczące pacjentów w każdym wieku oraz niezależnie od nasilenia objawów zespołu Guillain-Barre leczonych dowolną postacią sterydów lub hormonem kortykotropowym. Oceny stanu pacjentów dokonano w cztery tygodnie po randomizacji, oceniono ponadto czas od momentu randomizacji do stanu umożliwiającego samodzielny chód, czas od randomizacji do momentu zakończenia sztucznej wentylacji, śmiertelność, proporcje ilości zgonów oraz chorych niezdolnych do samodzielnego chodu po okresie 12 miesięcy, poprawę po okresie 6 i 12 miesięcy, pogorszenie, skutki uboczne sterydoterapii.

Wnioski:
Doustna sterydoterapia znacząco opóźnia poprawę w zespole Guillain-Barre. Podaż dożylna metyloprednizolonu nie przynosi znaczącej poprawy ani też szkody. Kombinacja dożylnej podaży immunoglobulin wraz z dożylnym metyloprednizolonem może przyspieszyć uzyskanie poprawy, ale nie wpływa znacząco na odległe efekty leczenia.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Cochrane database Syst Rev 2006, 19(2):CDOO1446

Reklama
(0)
Komentarze