Zaloguj
Reklama

Koszty wywołane przez schizofrenię w ciągu pięcioletniego okresu

Koszty wywołane przez schizofrenię w ciągu pięcioletniego okresu
Fot. Shutterstock
(0)

Jako konsekwencja przeprowadzonej w Szwecji reformy narodowej opieki zdrowia umysłowego miało miejsce dramatyczne przesunięcie z hospitalizacji na koszty życia pod opieką.

Reklama

Wczesny początek i przewlekła natura schizofrenii skutkują wielkimi łącznymi kosztami leczenia, hospitalizacji i opieki ale także posrednimi kosztami wywołanymi niezdolnością do pełnego uczestnictwa w pracy zawodowej.
Eva Lindström i współpracownicy by zbadać bezposrednie i pośrednie koszty prześledzili niedawno grupę 158 lecoznych risperidonem chorych na schizofrenię i zaburzenie związane ze schizofrenię corocznie przez pięć lat. Koszty bezpośrednie były zdominowane przez hospitalizację i koszty życia pod opieką, podczas gdy koszty leku stanowiły 6% kosztów bezpośrednich. Koszty pośrednie stanowiły 43% całkowitych kosztów w ciągu pięciu lat.
Około 12% pracowało w pełnym wymiarze godzin i 12% - w niepełnym wymiarze godzin, co było wynikiem wielkich strat produktywności. Zaobserwowano wysoki stopień izolacji społecznej: 20% bez żadnych kontaktów spolecznych i około 30% spotykacjących przyjaciół rzadziej niz raz na tydzień.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Drugi Międzynarodowy Kongres Psychiatrii Biologicznej

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze