Zaloguj
Reklama

Kryzys w opiece psychiatrycznej dzieci i młodzieży

Autorzy: Marcin Żółtowski
Młodzi ludzie
Fot. medforum
Młodzi ludzie
(0)

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki stawia diagnozę głębokiego kryzysu polskiej psychiatrii dziecięcej, trwającego od wielu lat. Nadzieją na zmianę obecnej sytuacji są Centra Zdrowia Psychicznego. 

Reklama

Polski system opieki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży znajduje się w głębokim kryzysie, nie spowodowanym przez pandemię COVID-19, a trwającym już od lat. W Polsce możemy mówić o głębokiej zapaści systemu, która wynika z wieloletnich zaniedbań systemowych. Specjaliści, młodzi pacjenci i ich rodziny działają oraz funkcjonują w nieustannym stanie kryzysu. 

Taką diagnozę stawia dr hab. n. med. Maciej Pilecki, lekarz psychiatra, certyfikowany psychoterapeuta, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Ministrze Zdrowia. 

Według doktora Pileckiego główne zaniedbania to przede wszystkim, oprócz niedofinansowania, brak interdyscyplinarnego spojrzenia na młodego pacjenta, niedocenianie psychoterapii w procesie leczenia, opieka oparta o instytucje szpitala psychiatrycznego, brak edukacji rodziców, pracowników oświaty oraz pracowników służby zdrowia. 

Dodatkowo polski system opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży musi mierzyć się z rosnącą liczbą pacjentów, obecnie zaburzenia psychiczne dotykają co piąte dziecko. Według Pileckiego wynika to z wielu nakładających się na siebie procesów społecznych, przede wszystkim ze zmian, jakie niesie globalizacja oraz stanowi echo polskiej transformacji lat 90.

Nadzieją na zmianę polskiej psychiatrii dziecięcej są Centra Zdrowia Psychicznego, które zaczęły działać od 1 kwietnia. Zdaniem Pileckiego epidemia nie zatrzymała procesu, a jedynie go spowolniła i już widać pierwsze efekty reformy.. 

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze