Zaloguj
Reklama

Kwasy tłuszczowe ω-3 w leczeniu łagodnych postaci choroby Alzheimera – jaka jest ich prawdziwa skuteczność?

Autorzy: Yvonne Freund-Levi, Maria Eriksdotter-Jönhagen, Tommy Cederholm, Hans Basun, Gerd Faxén-Irving, Anita Garlind, Inger Vedin, Bengt Vessby, Lars-Olof Wahlund, Jan Palmblad
Kwasy tłuszczowe ω-3 w leczeniu łagodnych postaci choroby Alzheimera – jaka jest ich prawdziwa skuteczność?
Fot. ojoimages
(5)

Na podstawie przeprowadzonych dotychczas badań epidemiologicznych można było wnioskować, iż stosowanie kwasów tłuszczowych ω-3 (kwasów dokozakeksaenowego – DHA oraz  eikozapentaenowego – EPA) może przynieść dobre rezultaty w zapobieganiu rozwoju cięższych postaci choroby Alzheimera (AD). Przeprowadzone badanie miało na celu potwierdzenie powyższych przypuszczeń.
 

Reklama

W tym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu, przeprowadzonym z podwójnie ślepą próbą, na początku wzięło udział 204 osoby chore na AD (średnia wieku 74 ± 9 lat). Stan pacjentów podczas włączenia do badania był stabilny, przyjmowali oni inhibitor acetylocholinoesterazy oraz mieli w badaniu Mini-Mental State Examination (MMSE) wynik powyżej 15 punktów. Pacjentów podzielono na dwie grupy: leczoną 1.7 gramową dzienną dawką DHA oraz 0.6 gramową EPA oraz grupę drugą - leczoną placebo przez 6 miesięcy. Po okresie 6 miesięcy wszyscy otrzymywali suplementację kwasami ω-3 przez następne pół roku.

 

Pierwszymi narzędziami oceny funkcji poznawczych pacjentów były 2 testy: wspomniany MMSE oraz Alzheimer Disease Assessment Scale. W drugiej kolejności oceniano stan ogólny chorych,  stosując Clinical Dementia Rating Scale, sprawdzając poziom bezpieczeństwa oraz tolerancji na kwasy tłuszczowe ω-3 oraz ciśnienie tętnicze. Badanie ukończyło 174 pacjentów. Stopień zaburzeń poznawczych na początku badania w obu grupach był zbliżony. Po 6 miesiącach w ocenie ogólnej obu populacji nie zauważono, by wdrożona terapia wpływała na ogólne spowolnienie zaburzeń funkcji poznawczych. Jedynie w podgrupie (n=32), z najłagodniejszymi zaburzeniami (MMSE >27 pkt.), zauważono istotne statystycznie (p<0.05) spowolnienie spadku w skali MMSE. Podobne zależności stwierdzono po 12 miesiącach stosowania leczenia. Ponadto okazało się, iż stosowana terapia była bezpieczna i dobrze tolerowana przez pacjentów.


Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Arch Neurol. 2006;63:1402-1408.

Reklama
(5)
Komentarze