Zaloguj
Reklama

Leczenie ADHD a ryzyko występienia zaburzeń kardiologicznych

Leczenie ADHD a ryzyko występienia zaburzeń kardiologicznych
Fot. Shutterstock
(0)

Potrzeba przeprowadzania badania EKG u dzieci mających rozpocząć leczenie ADHD jest przedmiotem różnicy zdań pomiędzy dwiema amerykańskimi organizacjami medycznymi.

Reklama

Leczeniu ADHD przy użyciu środków pobudzających, towarzyszy ryzyko wzrostu ciśnienia krwi i tętna. Potrzeba wykonywania EKG u dzieci przyjmujących takie leki, jest przedmiotem kontrowersji pomiędzy Amerykańskim Stowarzyszeniem Serca (AHA), a Amerykańską Akademią Pediatrii (AAP).
Za niestosowaniem elektrokardiografii przemawia bardzo małe prawdopodobieństwo wystąpienia śmierci z powodów kardiologicznych u małych pacjentów z ADHD. Michael Miller z czasopisma "Harvard Mental Health Letter" zaleca poddawanie takich dzieci badaniom przedmiotowym i szczegółowej anamnezie.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Maciej Matuszczyk

Źródło tekstu:

  • Medical News Today

Adres www źródła:

Kategorie ICD:

Kategorie ATC:


Reklama
(0)
Komentarze