Zaloguj
Reklama

Leczenie przeciwdepresyjne poprawia rokowanie po udarze

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Leczenie przeciwdepresyjne poprawia rokowanie po udarze
Fot. Panthermedia
(0)

Wśród pacjentów po udarze mózgu, przyjmujących, niezależnie od tego czy mają depresję czy nie, fluoksetynę lub nortryptylinę przez 12 tygodni w okresie pierwszych 6 miesięcy po udarze, śmiertelność długoterminowa jest znacząco mniejsza niż wśród pacjentów nie leczonych przeciwdepresyjnie lub leczonych krócej.

9-letnie badanie randomizowane, z użyciem nortryptyliny, fluoksetyny lub placebo, przeprowadzone metodą podwójnie ślepej próby na grupie 104 pacjentów po udarze mózgu

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Am J Psychiatry 2003;160:1823-1829

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze