Zaloguj
Reklama

Leki powodujące wzrost masy ciała

Leki powodujące wzrost masy ciała
Fot. pantherstock
(0)

Przyrost masy ciała jest konsekwencją stosowania wielu leków. Ten objaw uboczny jest jednym z ważniejszych powodów braku współpracy z pacjentem w terapii (noncompliance).

Reklama

Leki wpływające na metabolizm węglowodanów powodują także wzrost ciśnienia tętniczego i pogorszenie profilu lipidowego. Wzrost masy ciała może zostać ograniczony przez stosowanie diety lub leków (np. metforminy). Szeroko rozumiana grupa leków psychotropowych jest obciążona ryzykiem otyłości. Wymienia się tu leki przeciwpsychotyczne II generacji (klozapina, olanzapina, risperidon i qwetiapina), przeciwdepresyjne (amitriptylina, mirtazapina niektóre SSRI), stabilizatory nastroju (lit, kwas walproinowy, karbamazepina) i leki przeciwpadaczkowe (oprócz wymienionych wcześniej gabapentyna). Aczkolwiek w tej ostatniej grupie są leki nie mające wpływu na masę ciała (lamotrigina), a w przypadku niektórych następuje zmniejszenie masy ciała (topiramat i zonisamid).

Opracowano na podstawie:
Ness-Abramof R, Apovian CM.: Drug-induced weight gain.
Timely Top Med Cardiovasc Dis. 2005 Oct 28;9:E31.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Timely Top Med Cardiovasc Dis. 2005 Oct 28;9:E31.

Reklama
(0)
Komentarze