Zaloguj
Reklama

Leki przeciwdepresyjne coraz częściej przepisywane

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Leki przeciwdepresyjne coraz częściej przepisywane
Fot. Pantherstock
(0)

Między rokiem 1975 a 1998 ponad dwukrotnie (do 23,4 milionów recept rocznie) wzrosła ilość recept na leki przeciwdepresyjne, wypisywanych przez lekarzy pierwszego kontaktu w Zjednoczonym Królestwie.

Podejrzewa się, że wzrost ten spowodowany jest większą wiedzą lekarzy na temat depresji, świadomością, że skuteczna farmakoterapia powinna trwać minimum 4-6 miesięcy od rozpoznania objawów oraz szeroką promocją leków z grupy SSRI.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Drug Ther Bull 2003;41:60-64

Reklama
(0)
Komentarze