Zaloguj
Reklama

Mechanizm molekularny zaangażowania cytokin w stany psychiatryczne

Mechanizm molekularny zaangażowania cytokin w stany psychiatryczne
Fot. Shutterstock
(5)

Parametry immunologiczne mogą być użyte do kontrolowania wyniku
terapeutycznego u chorych na schizofrenię leczonych neuroleptykami.

Reklama

Aktualne paradygmaty w immunologii proponują, że ekstensywne
podzielenie rozpuszczalnych cząsteczek i receptorów związanych z
komórkami ujawniają silne powiązania pomiędzy układem odpornościowym a
nerwowym, w którym nawet składnik autoimmunologiczny gra rolę w rozwoju
i homeostazie układu nerwowego. Wzajemne oddziaływanie pomiędzy tymi
układami jest nie tylko aktywne na poziomie molekularnym, ale także na
poziomie komórkowym: kompetentne immunologicznie komórki T grają ważną
rolę w rozwoju i utrzymaniu sprawności układu nerwowego. Alberto Clivio
i współpracownicy niedawno sprawdzili odpowiedź cytokinową u chorych na
schizofrenię a także w depresji jedno i dwubiegunowej. Odnośnie
schizofrenii stwierdzono, że psychopatologiczny status pacjentów jak
oceniono przy użyciu PANSS był najgorszy u osobników ze zredukowaną
odpowiedzią IL-10 i wyższą odpowiedzią IL-6/TNFalfa. Różne neuroleptyki
dały różne wyniki kliniczne i profile immunologiczne. Odnośnie depresji
stwierdzono, że u osobników z depresją jednobiegunową częstotliwość
alleli G MCP-1 była znacząco wyższa niż w populacji ogólnej i że ten
genotyp koreluje dobrze z wcześniejszym i wiekiem poczatku choroby.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze