Zaloguj
Reklama

Międzynarodowy Dzień Zdrowia 2001r

Autorzy: dr Krystyn W. Czerniejewski
Międzynarodowy Dzień Zdrowia 2001r
Fot. medforum
(0)

WHO wyznaczyła na 7 kwietnia 2001 Międzynarodowy Dzień Zdrowia Psychicznego.

Reklama

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) proponuje aby 7 kwietnia tegoroczny dzień zdrowia był obchodzony pod hasłem, które w tłumaczeniu polskim brzmi: ”Przeciw wykluczaniu: nie odrzucajcie ludzi z zaburzeniami psychicznymi - pomóżcie” (ang.: ”Stop exclusion - dare to care, tekst francuski i hiszpański są podobne do siebie, ale różnią się od angielskiego: “Santé mental: Non á l’exclucion, oui aux soins” i ”Salud mental: Sí a la atención, no a la exclusión”).
Według pomysłodawców dzień winien spowodować ogólnoświatową aktywność na rzecz propagowania zasad higieny psychicznej. Hasło dnia zawiera dwa uniwersalne przesłania:

1. Wszystkie kraje powinny dążyć do zredukowania różnic między poszczególnymi formami leczenia zaburzeń psychicznych. Konieczność ta ma uzasadnienie w wynikach solidnych badań naukowych (EBM – ang. Evidence Based Medicine – medycyna oparta na dowodach). Widza jaką uzyskano ostatnio o przyczynach, czynnikach towarzyszących powstawaniu, objawach i sposobach zapobiegania zaburzeniom psychicznym powinna przynieść korzyści całemu społeczeństwu, a w szczególności najbardziej pokrzywdzonym. Wiele krajów nie podjęło do tej pory efektywnych działań legislacyjnych, organizacyjnych i politycznych koniecznych dla zredukowania obciążeń jakie towarzyszą zaburzeniom umysłowym.
Podhasłem tego punku jest: ”Więcej możliwości opieki, lepsza opieka, łatwiejszy do niej dostęp: czego potrzeba na Twoim regionie?

2. Stygmatyzacja oraz dyskryminacja, jak i przestarzałe formy organizacyjne instytucji psychiatrycznych uniemożliwiają potrzebującym dotarcie do właściwego leczenia.
Podhasłem do tego punktu jest: ”Zmniejszenie wykluczania i dyskryminacji pomoże cierpiącym i ich rodzinom żyć lepiej i produktywniej, a potrzebującym zdobyć się na odwagę podjęcia leczenia”.

WHO proponuje włączyć do organizowania tego dnia przedstawicieli różnych grup i organizacji społecznych (lekarze, pielęgniarki, asystenci socjalni, nauczyciele, policjanci, księża, młodzież, przedstawiciele władz lokalnych, politycy itp.) i zaplanować przedsięwzięcia takie jak:
1. seminaria z udziałem ekspertów
2. dyskusje okrągłego stołu z udziałem pracowników ochrony zdrowia, naukowców, dziennikarzy
3. dni otwarte w instytucjach psychiatrycznych
4. festiwale filmowe o tematyce zdrowia psychicznego
5. wystawy prac pacjentów
6. listy otwarte do prasy
7. audycje radiowe i telewizyjne
8. specjalne sesje parlamentarne i rad lokalnych samorządów
9. uzyskiwanie od polityków oficjalnych wystąpień na rzecz zdrowia psychicznego
10. happeningi i przedstawienia uliczne
11. maratony, spacery Zdrowia Psychicznego i podobne
12. w wojsku “rozkazy dnia”
13. kazania i msze w miejscach kultu.

Więcej informacji można znaleźć w Internecie na stronach:
http://www.who.int/world-health-day/

Można też uzyskać materiały pomocnicze wysyłając do Regionalnego Biura WHO formularz znajdujący się tej stronie.

Autor, dr Krystyn W. Czerniejewski jest ordynatorem Oddziału Psychiatrycznego w Oświęcimiu.

Reklama
(0)
Komentarze