Zaloguj
Reklama

Migrena jako przyczyna stygmatyzacji

Migrena jako przyczyna stygmatyzacji
Fot. ojoimages
(0)

Przewlekła migrena wywołuje silne naznaczenie społeczne.

Reklama

Dotykająca pacjentów z różnymi chorobami stygmatyzacja (naznaczanie) polega na nadawaniu im przez otoczenie określeń, w wyniku czego chorzy przyjmują te cechy i zaczynają działać zgodnie z tymi etykietami. W efekcie dochodzi do wystąpienia depresji, lęku, spadku jakości życia i izolacji społecznej. Jung E. Park i współpracownicy z Uniwersytetu Thomasa Jeffersona w Filadelfii (USA) przeprowadzili niedawno badania z udziałem kilkuset pacjentów z migreną.

Zgodnie z wystąpieniem na 52. Corocznym Spotkaniu Amerykańskiego Towarzystwa Bólu Głowy, które odbyło się w Los Angeles przewlekła forma tej choroby okazała się wiązać z silniejszym naznaczeniem niż jej odmiana epizodyczna i takie choroby układu nerwowego jak udar, padaczka, czy stwardnienie rozsiane. Stwierdzono również, że stopień niepełnosprawności i jakość życia jedynie w niewielkim stopniu wpływały na poziom stygmatyzacji.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze