Zaloguj
Reklama

Migrena, PTSD, płeć

Smutek u nastolatka
Fot. ojoimages
Smutek u nastolatka
(0)

Migrenowy ból głowy silniej upośledza pacjentów (zwłaszcza mężczyzn) z PTSD.

Reklama

Zespół stresu pourazowego (ang. posttraumatic stress disorder - PTSD) definiuje się jako zaburzenie lękowe będące skutkiem silnego stresu, powodujący kryzys psychiczny przekraczający zdolności kompensacyjne ludzkiej psychiki. B. Lee Peterlin z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore (USA) i współpracownicy poddali niedawno badaniom dorosłych przedstawicieli obydwu płci chorych na migrenę.

Jak podano w czerwcowym numerze czasopisma „Headache”, mężczyźni okazali się o wiele silniejszym współwystępowaniem tej formy bólów głowy i PTSD. Wynik ten jest tym bardziej interesujący, że zarówno migrena, jak i zespół stresu urazowego, występują znacznie częściej u kobiet. Wynik wydaje się wskazywać, że hormony płciowe odgrywają ważną rolę we współzależności pomiędzy obydwoma omawianymi schorzeniami.

Ciekawe również jest to, że w przypadku pacjentów po ciężkich urazach psychicznych, których doznali przed 12 roku życia, częściej występuje ryzyko, natomiast u pozostałych osób po silnie stresujący wydarzeniach częstsze jest PTSD. Wynikać to może z faktu, że ten wiek jest graniczną wartością pomiędzy wyższym ryzykiem stania się obiektem nadużycia seksualnego, a okresem podwyższonego prawdopodobieństwa udziału w wypadku komunikacyjnego lub bycia ofiarą przemocy fizycznej poza domem rodzinnym.

Zespół Peterlin ustalił, że współwystępowanie migreny i zespołu stresu pourazowego jest związane z silniejszym wpływem bólów głowy na ograniczenie sprawności pacjenta. Z tego powodu osoby, u których występuje migrena, a zwłaszcza mężczyźni, powinni podlegać badaniom przesiewowym wykrywającym PTSD. W przypadku pacjentów z obydwoma schorzeniami należy rozważyć wdrożenie psychoterapii behawioralnej.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze