Zaloguj
Reklama

Mózgowe korelaty morfologiczne miękkich znaków neurologicznych w pierwszym epizodzie schizofrenii

Mózgowe korelaty morfologiczne miękkich znaków neurologicznych w pierwszym epizodzie schizofrenii
Fot. Pantherstock
(0)

Opublikowano niedawno badania nad związkiem schizofrenii z tak zwanymi miękkimi znakami neurologicznymi.

Reklama

Pablo Torro i współpracownicy zbadali niedawno gęstość istoty szarej i jej prawdopodobny związek z miękkimi znakami neurologicznymi w próbce 42 cierpiących na pierwszy epizod schizofrenii i 22 przedstawicieli grupy kontrolnej. Motywacja tych badań był fakt, że u pacjentów z jawną schizofrenią często obserwuje się subtelne upośledzenie funkcji koordynacji motorycznej.
U pacjentów odnotowano znacznie wyższy poziom miękkich znaków neurologicznych. Był on związany ze zredukowaną gęstością móżdżku i obszarów podkorowych.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze