Zaloguj
Reklama

Muzyka sprawia, że stajemy się smutni?

Granie na instrumencie
Fot. shutterstock
Granie na instrumencie
(0)

Najnowsze badania dowiodły, że słuchanie smutnych utworów ma realny wpływ na nasz nastrój. To odkrycie może wyjaśnić, dlaczego na niektóre osoby muzyka oddziałuje bardziej w porównaniu do innych.

Reklama

Na temat korelacji pomiędzy muzyką a naszym nastrojem dyskutowano już od dziesięcioleci, do tej pory nie dostarczono jasnej tezy z powodu braku dostatecznie wiarygodnych dowodów. Jednak według najnowszych badań fińskich uczonych z Uniwersytetu Jyväskylä smutna (i często popularna) muzyka powoduje, że w naszych głowach zaczynają pojawiać się wspomnienia związane z przygnębiającymi wydarzeniami. Wyniki doświadczenia pokazały również, że osobowość to czynnik, który ma istotny wpływ na reakcje emocjonalne podczas słuchana melancholijnych melodii.

Osoby biorące udział w eksperymencie słuchały muzyki podzielonej na dwie kategorie. Pierwsza z nich to taka, którą uczestnicy znali i sami dobrali utwory. Druga z kolei to muzyka dotychczas przez badanych nieznana.

Na podstawie pomiarów naukowcy odkryli, że o ile w trakcie testów opartych na pierwszej kategorii muzycznej wszyscy uczestnicy odczuwali przygnębienie, tak druga wzbudzała smutek jedynie wśród osób empatycznych. Paradoksalnie wielu uczestników odczuło prawdziwy smutek podczas słuchania muzyki, jednak nadal zgłaszało to jako przyjemne.

Jonna Vuoskoski z fińskiego centrum doskonałości w interdyscyplinarnych badaniach muzycznych wyjaśnia, że smutna, znana muzyka często budzi przykre wspomnienia. Może to częściowo wyjaśniać wynik badania opartego na pierwszej kategorii muzycznej. Z kolei fakt, że tylko ci „empatyczni” doświadczali pogorszenia nastroju podczas słuchania nieznanej i smutnej muzyki, wskazuje, że mogą być bardziej wrażliwi na emocje wywołane przez muzykę.

Autorzy badania zwracają uwagę na bardzo ważną kwestię. Twierdzą bowiem, że o ile smutek w życiu codziennym kojarzony jest z negatywnymi emocjami, tak w trakcie słuchania muzyki już niekoniecznie. Zaznaczają również, że rodzi to kolejne interesujące pytania wymagające dalszych badań – dlaczego tak wiele osób doświadcza radości podczas słuchania smutnej muzyki, a nawet cieszy się stanem wywołanym przygnębiającymi brzmieniami.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze