Zaloguj
Reklama

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTP

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PTP
Fot. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
(0)

Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia PTP z dnia 16.06.2004r. zwołane zostało Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PTP, poświęcone zmianom statutu Towarzystwa.

Reklama

Warszawa, dnia 20.04.05


Szanowni Koledzy

Zgodnie z wolą Walnego Zgromadzenia PTP z dnia 16.06.2004r. zwołuję Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PTP, poświęcone zmianom statutu Towarzystwa.

Uprzejmie proszę o powiadomienie wszystkich Delegatów na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dn. 25.06.2005r. (sobota) o godz. 11.00 w I terminie, w przypadku braku kworum - o godz. 11.30 w II terminie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, przy ul. Sobieskiego 9 w Dużej Sali Konferencyjnej.

W najbliższych dniach przekażemy projekt nowego statutu, z prośbą o rozpoczęcie dyskusji w Oddziałach i przekazanie wniosków najpóźniej do dnia 25.05.05r.

Przewodniczący PTP
Prof. Jacek Wciórka

Piśmiennictwo

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze