Zaloguj
Reklama

Nękanie może zwiększać ryzyko zaburzeń psychotycznych

Nastolatek, Młodzi chłopcy
Fot. panthermedia
Nastolatek, Młodzi chłopcy
(4)

O tym, że prześladowanie ze strony rówieśników w dzieciństwie zwiększa w przyszłości ryzyko m.in. zaburzeń depresyjnych czy lękowych, mówi się już od jakiegoś czasu. Naukowcy z angielskiego University of Warwick rzucają jednak nowe światło na aspekt przemocy wśród nastolatków – według nich może ona sprzyjać również i występowaniu zaburzeń psychotycznych w dorosłości i to zarówno u tych osób, które są nękane przez rówieśników, jak i u tych, którzy sami nękają innych ludzi.

Reklama

W analizach brytyjskich uczonych wzięło udział prawie 3600 osób. Najpierw odpowiadały one na pytania w kwestionariuszu, które dotyczyły zjawisk związanych z nękaniem, doświadczanych w przeszłości, w wieku 12 lat. Później, w wieku 18 lat, badani wypełniali testy oceniające, czy istnieją u nich jakieś zaburzenia psychotyczne.

Ostatecznie okazało się, że wśród badanych:

  • ponad 600 było ofiarami nękania ze strony rodzeństwa,
  • prawie 500 z nich było sprawcami nękania,
  • ponad 700 osób zarówno doświadczało nękania, jak i było jego sprawcami.

Dodatkowo uczonym udało się stwierdzić, że wśród całej grupy badawczej u 55 osób, w wieku 18 lat, możliwe było rozpoznanie zaburzeń psychotycznych.

Ostatecznie naukowcy porównywali związek pomiędzy nękaniem a występowaniem zaburzeń psychotycznych. Ostatecznie okazało się, że te dzieci, które w wieku nastoletnim doświadczały nękania, ale i te, które były jego sprawcami, miały nawet 2-, 3-krotnie większe ryzyko wystąpienia w dorosłości zaburzeń psychotycznych od tych osób, które nie musiały zmagać się z tymi problemami. Największe – bo nawet 4-krotnie zwiększone – ryzyko rozwinięcia zaburzeń psychotycznych miały z kolei te osoby, które były nękane zarówno w środowisku domowym, jak i w szkolnym.

Można więc zdecydowanie powiedzieć, że przemoc wyjątkowo negatywnie odbija się na ludzkiej psychice. Najciekawszym chyba jednak wnioskiem uczonych było to, że nękanie jest groźne nie tylko dla jego ofiar, ale i dla sprawców.

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze