Zaloguj
Reklama

“Neuropsychologia kliniczna” Kevin Walsh, David Darby

Autorzy: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne
Okładka książki
Fot. medforum
Okładka książki
(0)

Światowej sławy specjaliści w dziedzinie neuropsychologii i neurologii, Kevin Walsh i David Darby, przedstawiają nowe, uaktualnione i poszerzone wydanie najlepszego podręcznika neuropsychologii.

Reklama

Omawiają historyczny rozwój neuropsychologii jako odrębnej dyscypliny, podstawowe zagadnienia z zakresu anatomii i neurologii, a także budowę anatomiczną mózgu oraz jego funkcje i zaburzenia powstające w wyniku uszkodzenia poszczególnych płatów i śródmózgowia. Osobne rozdziały poświęcają problematyce asymetrii półkulowej i skutków uszkodzenia połączeń międzypółkulowych. Charakteryzują również diagnozę neuropsychologiczną i dziedziny nauki zajmujące się związkiem między mózgiem a zachowaniem człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli neuropsychologii klinicznej. Kolejne wydanie uzupełnili o najnowszą literaturę i opis najnowszych metod badań diagnostycznych, szerzej omawiają zaburzenia tożsamości, dodali również podrozdział poświęcony neuropsychologii w orzecznictwie sądowym.

Obaj autorzy są związani są z Uniwersytetem w Melbourne. Reprezentują jednak sposób wnioskowania diagnostycznego bliski psychologom polskim, w dużej mierze zbliżony do koncepcji Aleksandra Łurii. Neuropsychologia kliniczna to obowiązkowa lektura dla studentów psychologii i medycyny, a także psychologów praktyków.

Reklama
(0)
Komentarze