Zaloguj
Reklama

NFZ ukarany przez UOKiK za nadużycie pozycji monopolisty

Autorzy: Piotr Kurzac
Narodowy Fundusz Zdrowia
Fot. nfz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia
(5)

NFZ został ukarany przez UOKiK za nadużycie pozycji dominującej, jaką posiada na rynku organizowania świadczeń finansowanych ze środków publicznych podczas ustalania kryteriów oceny w konkursie ofert wykonywania świadczeń zdrowotnych.

Reklama

W wyniku prowadzonego od września ub. roku postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ustaliła, że NFZ faworyzuje niektórych świadczeniodawców podczas oceny ofert poprzez przyznawanie im dodatkowych punktów za ciągłość wykonywanych świadczeń, co utrudnia start nowym podmiotom na rynku usług medycznych. Potwierdza to analiza odmownej decyzji prezesa NFZ wydanej wobec jednego z oferentów, której uzasadnieniem było właśnie niespełnienie owego kryterium ciągłości. Wobec Funduszu wystosowano wezwanie do zaniechania tej praktyki i nałożono nań karę pieniężną w wysokości 1 145 512 zł.

Decyzja ta nie jest ostateczna, gdyż pozwany może odwołać się od niej do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • UOKiK

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze