Zaloguj
Reklama

Niedobór witamin w patogenezie chorób psychicznych

Współautorzy: J. Rabe-Jabłońska, Psychiatria podręcznik dla studentów medycyny, Wyd.Lekarskie PZWL, Warszawa 2011
Stosowanie leków
Fot. ojoimages
Stosowanie leków
(3)

W patogenezie chorób psychicznych istotną rolę odgrywają witaminy. Szkodliwy wpływ ma zarówno ich niedobór jak i nadmiar. W krajach rozwiniętych rzadko zdarzają się zespoły niedoborowe, jednak zaburzenia wchłaniania z przewodu pokarmowego, wzrost zapotrzebowania lub jednostronne odżywianie się będące wynikiem narzuconych rygorów dietetycznych może być przyczyną awitaminozy.

Reklama

Witaminy mające udział w patogenezie chorób psychicznych:

 

  • niedobór witaminy B1 jest przyczyną psychozy Korsakowa i encefalopatii krwtocznej mózgu, dodatkowo jej brak wywołuje parastezje, upośledzenia czucia i zapalenia wielonerwowe,
  • niedobór witaminy B2  jest odpowiedzialny za obniżenie nastroju, senność i spowolnienie psychoruchowe,
  • niedobór witaminy B12 objawia się męczliwością, sennością i zespołami psychotycznymi o charakterze urojeniowo-otępiennym,
  • niedobór witaminy PP charakteryzuje się pobudzeniem ruchowym, agresywnością oraz jakościowymi zaburzeniami świadomości,
  • przedawkowanie witaminy A wywołuje nadmierną pobudliwość emocjonalną, płaczliwość, utratę łaknienia i objawy neurasteniczne, czyli nerwicę z niepokojem i drażliwością,
  • przedawkowanie witaminy D jest przyczyną nadwrażliwości zmysłowej i bezsenności.

 
 

Piśmiennictwo
Reklama
(3)
Komentarze