Zaloguj
Reklama

Nieprawidłowości w oddychaniu jako czynnik sprzyjający pojawieniu się zaburzeń lękowych u dzieci

Nieprawidłowości w oddychaniu jako czynnik sprzyjający pojawieniu się zaburzeń lękowych u dzieci
Fot. Shutterstock
(0)

Zgodnie z wyniakami najnowszych badań związane ze snem zaburzenia oddychania powodują u dzieci nimi dotkniętych zwiększone zagrożenie wystąpieniem lęku.

Reklama

Shalini Paruthi i współpracownicy z Uniwersytetu Stanu Michigan w Ann Arbor (USA) poddali niedawno badaniom kilkaset dzieci mającym na celu przestudiowanie zależności pomiędzy wystepującymi u nich zaburzeniami oddychania związanymi ze snem a zachowaniem. Badacze stwierdzili istnienie korelacji pomiędzy nieprawidłowym oddychaniem a lękiem.
Związek ten nie jest prostą konsekwencją nadaktywności wynikającej z zaburzeniami oddychania. Grupa Paruthiego planuje przeprowadzenie dalszych badań służących pogłebieniu wiedzy odnoszącej się do tych zagadnień.

Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze