Zaloguj
Reklama

Niezdrowe style życia u chorych na schizofrenię

Niezdrowe style życia u chorych na schizofrenię
Fot. Pantherstock
(5)

Najnowsze badania pokazują, że pomimo wysokiej przewagi niezdrowych stylów życia u chorych na zaburzenia schizofreniczne, swoiste interwencje podejmowane w celu poprawy tego stanu są w większości zaniedbywane w praktyce klinicznej.

 

Reklama

Schizofrenia została opisana jako "choroba skracająca życie" i fizyczna współzachorowalność odpowiada za 60% przedwczesnych śmierci nie związanych z samobójstwem. Niezdrowe style życia a także wystawienie na leki psychotropowe związane ze zwiększonym ryzykiem komplikacji metabolicznych może na pewno brać udział w redukcji oczekiwanej długości życia tychpacjentów.
Celem opublikowanej niedawno na Drugim Międzynarodowym Kongresie Psychiatrii Biologicznej badań przeprowadzonych przez Sonię Santielę analizy literatury było zbadanie przewagi niezdrowych stylów życia w populacji chorych na schizofrenię. Stwierdzono, że paliło papierosy 75 do 92% chorych na schizofrenię a 30% zdrowych, wykazywało zredukowaną aktywność fizyczną 41% chorych a 60% zdrowych, nadużywało narkotyków 40 do 60% chorych a 36% zdrowych, piło alkohol 33% chorych a 14% zdrowych, uprawiało seks bez zabezpieczeń 37 do 58% chorych a 20 do 48% zdrowych.
Ta wstępna analiza literaturywykazuje potrzebę wprowadzenia w życie programów ściśle skoncentrowanych na ułatwieniu zdrowych zmian stylu życia.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Jacek Przybyło

Źródło tekstu:

  • Santiago 2007

Adres www źródła:


Reklama
(5)
Komentarze