Zaloguj
Reklama

Niszczenie tkanki limfatycznej wiązanej z przewodem pokarmowym we wczesnych etapach zakażenia HIV

Autorzy: Michael Lederman, MD   
Medscape Conference Coverage, based on selected sessions at the:
13th Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections February 5 - 8, 2006, Denver, Colorado
Niszczenie tkanki limfatycznej wiązanej z przewodem pokarmowym we wczesnych etapach zakażenia HIV
Fot. panthermedia
(0)

Wykazano, że w przebiegu ostrej wiremii we wczesnych etapach zakażenia HIV dochodzi do masywnego niszczenia limfocytów T CD4 + w tkance limfatycznej związanej z przewodem pokarmowym.

Reklama
Liczba zakażonych i zniszczonych komórek jest w powyższym rejonie wyższa niż we krwi i co istotne o ile spadek liczby limfocytów T we krwi w przebiegu ostrej choroby retrowirusowej jest zjawiskiem przejściowym, o tyle uszkodzenie jelitowej tkanki limfatycznej jest w dużym stopniu nieodwracalne. Poznanie tego zjawiska pozwala lepiej zrozumieć patogenezę zakażenia HIV i być może w przyszłości przyczyni się do skuteczniejszego leczenia tej choroby.
 
Część autorów uważa, że trwałemu zniszczeniu limfocytów CD4+ w przewodzie pokarmowym może zapobiec wczesne włączenie leczenia antyretrowirusowego, jednak jest to kontrowersyjne i inni badacze stwierdzili że nawet włączenie HAART przed serokonwersją nie zapewnia pełnej regeneracji tkanki limfatycznej jelit. Problem wymaga dalszych badań. Ponadto u większości pacjentów zakażenie wykrywane jest już po serokonwersji i w konsekwencji tak wczesne włączenie leczenia nie jest możliwe.
Piśmiennictwo
Reklama
(0)
Komentarze