Zaloguj
Reklama

Nowa akcja medialna: Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa

Autorzy: Małgorzata Majewska, United PR
Nowa akcja medialna: Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa
Fot. Shutterstock
(5)

Nowa akcja medialna: Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa

Reklama

Zalecenia ogólne:
1. Zapewnić dostępność leczenia w pierwszym kontakcie
2. Udostępnić leki odpowiednie dla wszystkich chorych
3. Zapewnić opiekę ze strony społeczeństwa
4. Edukować społeczności
5. Zaangażować społeczności i rodziny
6. Ustanowić politykę narodową, programy i legislację
7. Rozwijać zasoby ludzkie
8. Ustanowić połączenia z innymi sektorami (takimi jak edukacja, praca, opieka socjalna…)
9. Monitorować zdrowie psychiczne społeczeństwa
10. Wspomagać dalsze badania

Na podstawie Światowego Raportu Zdrowia, WHO 2001

 

__________________________________Pragnąc przyczynić się do pełnej realizacji zaleceń zawartych w ww. raporcie WHO, w imieniu organizatorów ogólnopolskiej akcji "Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa"

mamy przyjemność zaprosić

na konferencję prasową, która odbędzie się w dniu 16 listopada 2005 (środa), o godz. 10:00
w Pałacu Kultury i Nauki, w Kinotece (Sala nr 2), przy Placu Defilad 1 w Warszawie.

Podczas konferencji prasowej nastąpi podsumowanie działań na rzecz poprawy jakości życia osób chorych psychicznie i ich rodzin, podjętych w ramach prowadzonej od 11 września 2005 roku
akcji „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa”.
Zostaną również przedstawione najnowsze dane na temat skali występowania oraz wyzwań w leczeniu schizofrenii w Polsce, uzyskane na podstawie badań przeprowadzonych w ramach międzynarodowego projektu ADHES.

W dniu 16 listopada 2005 roku serdecznie zapraszamy również na inne ważne wydarzenia, związane z akcją „Zdrowie Psychiczne – Wspólna Sprawa”:
 Już od godz. 9:00 można wziąć udział w niezwykłym doświadczeniu, pomagającym bliżej poznać skomplikowany świat osób cierpiących z powodu schizofrenii. Specjalnie ustawiony przed Kinoteką Symulator Objawów Schizofrenii pozwoli odbyć jedyną w swoim rodzaju podróż, obserwowaną oczyma osoby chorej.
 Po konferencji prasowej (w Sali nr 2 w Kinotece) odbędzie się konferencja merytoryczna, połączona z uroczystym przekazaniem LISTU OTWARTEGO z postulatami środowiska rodzin, opiekunów i samych chorych, zmierzającymi do poprawy sytuacji społeczno-prawnej osób z problemami psychicznymi (rozpoczęcie o godz. 11:00).

SERDECZNIE ZAPRASZAMY


doc. Joanna Meder
Komitet Naukowy ADHES w Polsce

ks. Arkadiusz Nowak
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

Andrzej Warot
Związek Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób
Chorych Psychicznie POL-FAMILIA

RSVP/Dodatkowe informacje
Małgorzata Majewska, United PR
Tel. (22) 845 24 50; 0 606 82 95 96; E-mail: [email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • United PR

Reklama
(5)
Komentarze