Zaloguj
Reklama

Nowa strona pisma Niebieska Linia

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Nowa strona pisma Niebieska Linia
Fot. Shutterstock
(0)

Dostępna jest już nowa strona internetowa dwumiesięcznika Niebieska Linia (www.pismo.niebieskalinia.pl), wydawanego przez Instytut Psychologii Zdrowia PTP. Na stronie znaleźć można archiwum. Zamieszczono również pełne teksty wybranych artykułów.

Reklama

Pismo Niebieska Linia od 1998 roku zajmuje się zjawiskiem przemocy w rodzinie i w innych relacjach (szkoła, instytucje, grupy rówieśnicze) w perspektywie psychologicznej, socjologicznej, prawnej i etycznej. Publikuje wyniki badań, opisy procedur diagnostyczno-interwencyjnych oraz opisy konkretnych działań (praca z klientem, działalność służb i organizacji).

Pismo można zaprenumerować wysyłając formularz dostępny na stronie internetowej.
Kontakt: [email protected]
tel. 022 666 10 36, 666 05 59

Redakcja Niebieskiej Linii zachęca do nadsyłania artykułów poświęconych zjawisku przemocy w rodzinie celem publikacji na łamach pisma. Zastrzega sobie prawo ich skracania i redagowania.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Pismo Niebieska Linia

Reklama
(0)
Komentarze