Zaloguj
Reklama

Nowe osiągnięcia w diagnostyce genetycznej predyspozycji do rozwoju astmy

Nowe osiągnięcia w diagnostyce genetycznej predyspozycji do rozwoju astmy
Fot. panthermedia
(0)

Zidentyfikowano pojedyncze loci w lokalizacji 17q21, wydające się być silnie skorelowane z rodzinnym występowaniem astmy.

Reklama

Etiopatogeneza astmy i jej podłoże genetyczne nadal nie jest do końca wyjaśnione. Znaczącym krokiem na drodze do poznania podłoża genetycznego predyspozycji do rozwoju astmy może być praca zespołu z Londynu, opublikowana w tegorocznym “Nature”. Autorzy powyższej pracy dokonali mapowania polimorfizmu pojedynczych nukleotydów i poszukiwali ich związku z zachorowaniem na astmę oskrzelową. Wśród ponad 317 tysięcy badanych polimorfizmów zidentyfikowano pojedyncze loci w lokalizacji 17q21, wydające się być silnie skorelowane z rodzinnym występowaniem astmy. Zlokalizowany polimorfizm to ORMDL3, gen z rodziny kodujących białka śródbłonowe zakotwiczone w retikulum endoplazmatycznym. Ich znaczenie w patogenezie nadreaktywności jelit jest nadal niejasny, ale związek genu z rodzinnym występowaniem astmy wydaje się potwierdzony i wiarygodny.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Moffatt MF, Kabesch M, Liang L, Dixon AL, Strachan D, Heath S, Depner M, von Berg A, Bufe A, Rietschel E, Heinzmann A, Simma B, Frischer T, Willis-Owen SA, Wong KC, Illig T, Vogelberg C, Weiland SK, von Mutius E, Abecasis GR, Farrall M, Gut IG, Lathrop GM

Adres www źródła:

Kategorie ICD:


Reklama
(0)
Komentarze