Zaloguj
Reklama

Nowe rozwiązania w leczeniu chorób neurologicznych

Nowe rozwiązania w leczeniu chorób neurologicznych
Fot. panthermedia
(0)

Artykuł omawia dwa, blisko powiązane ze sobą, doniesienia ze świata neurologii, których odkrycia w niedalekiej przyszłości mogą zmienić sposób postępowania terapeutycznego w chorobach o podłożu neurodegeneracyjnym.

Reklama

Naukowcy odkryli, iż zmiany w genomie mogą przyczynić się do nieprawidłowego tworzenia czynników regulujących wzrost neuronów, co w efekcie może prowadzić do nieprawidłowości występujących w chorobie Alzheimera (AD) czy zespole Downa (DS). Neurotrofiny, bo tak się nazywają główni winowajcy, poprzez aktywację receptorów Trk modulują uwalnianie neurotransmiterów i ekspresję ich receptorów. Ponadto pobudzają regenerację wypustek nerwowych oraz biorą udział w kształtowaniu obwodów neuronalnych.

 

Obydwa przedstawione poniżej doniesienia ukazały się niezależnie w czasopiśmie Neuron, 6 czerwca 2006 r. Udowodniono w nich, iż dysfunkcja jednego genu może mieć wpływ na zaburzenia transportu neurotrofin, co doprowadza do zaburzeń receptorowych na powierzchni neuronów i następczej degeneracji i śmierci neuronów. W pierwszym badaniu, przeprowadzonym na mysim modelu choroby Downa, wykazano iż blokowanie działania neurotrofin prowadzi do śmierci komórek, a przywrócenie prawidłowego stanu pozwala im przetrwać.

W drugim badaniu zwrócono uwagę na zaburzenia w działaniu układu cholinergicznego, a więc głównego czynnika sprawczego występowania objawów w DS i AD. Również w tym przypadku wykazano, iż czynnik wzrostowy nerwów (NGF) jest odpowiedzialny za właściwe funkcjonowanie jednego z elementów układu cholinergicznego, a wszelkie mutacje genetyczne skutecznie modyfikujące jego konformację, mogą prowadzić do zmian w mechanizmie przewodzącym sygnał międzyneuronalny, wywołując przedwczesną śmierć neuronów. Próbowano nawet stosować NGF w leczeniu AD, jednakże badanie zakończyło się przedwcześnie z uwagi na działania niepożądane terapii.

 

Jak więc widać oba badania wnoszą bardzo wiele do zrozumienia podłoża chorób neurodegeneracyjnych. Wskazują nam także drogę jakiej należy szukać, by spowolnić przebieg tego rodzaju chorób lub całkowicie je wyeliminować. Pozostaje więc znaleźć sposób na odpowiednie dostarczanie brakujących neurotrofin, a także wdrożenie terapii celowanej bezpośrednio na pobudzone receptory neuronalne.

Piśmiennictwo

Recenzenci:

  • Dr n. med. Ilona Kopyta

Źródło tekstu:

  • HealthDay News, July 5, 2006

Reklama
(0)
Komentarze