Zaloguj
Reklama

Nowe wskazania do szczepień przeciwko grypie

Autorzy: Centers for Disease Control and Prevention (CDC)
Nowe wskazania do szczepień przeciwko grypie
Fot. panthermedia
(0)

Oprócz dotychczas istniejących zaleceń, pod koniec grudnia 2004 roku dodano jeszcze 2 grupy ryzyka, w których zaleca się coroczne szczepienie przeciwko grypie: zdrowe osoby pomiędzy 50-64 rokiem życia oraz domownicy wszystkich osób z grup ryzyka.

Reklama

Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób ich Zapobieganiu (CDC) rekomendowało w 2004 roku szczepienie przeciwko grypie dla osób z pewnych grup ryzyka takich jak: osoby powyżej lub w 65 roku życia i pomiędzy 6 a 23 miesiącem życia, osoby w wieku od 2 do 64 lat, jeśli istnieje u nich zwiększone ryzyko powikłań pogrypowych, pacjenci przewlekle chorzy, osoby z bliskiego kontaktu z niemowlęciem < 6 miesiąca życia oraz zdrowi pracownicy służby zdrowia. Pod koniec grudnia 2004 roku dodano jeszcze 2 grupy ryzyka : zdrowe osoby pomiędzy 50-64 rokiem życia oraz domownicy wszystkich osób z grup ryzyka. Na podstawie danych uzyskanych z ankiet otrzymano następujące dane dotyczące szczepień: liczba szczepień w grupach ryzyka wśród osób dorosłych była podobna jak w poprzednich latach, natomiast u osób spoza grup ryzyka osiągnęła około połowę wartości z 2003 roku, 9,3% z tej grupy odmówiło szczepień w tym sezonie. Wyniki te wskazują że precyzyjne opisanie grup ryzyka pomaga skutecznie przeprowadzić szczepienia przeciwko grypie. Dodatkowo, szczepienia w grupie dzieci pomiędzy 6 a 23 miesiącem życia przeprowadzono u 48,4% dzieci, pomimo tego, że sezon 2004-05 był pierwszym, w którym takie szczepienie w tej grupie wiekowej zalecono.

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • MMWR Morb Mortal Wkly Rep. 2005 Apr 1;54(12):304-7.

Adres www źródła:


Reklama
(0)
Komentarze