Zaloguj
Reklama

Nowinki Psychiatryczne – Forum Psychiatrów

Autorzy: lekarz Zofia Pelc
Nowinki Psychiatryczne – Forum Psychiatrów
Fot. shutterstock
(0)

Ukazały się kolejne dwa numery (55/2004 i 56/2004) Nowinek Psychiatrycznych, ubrane w nowe szaty graficzne. Nowinki są redagowanym społecznie pismem środowiskowym psychiatrów oraz lekarzy i psychologów współpracujących z psychiatrami. Nowinki mówią o nas, o naszym środowisku, o tym, kim jesteśmy, co robimy, myślimy i czujemy – zapewniają środowiskowy przekaz informacji, którego nie są w stanie zaspokoić żadne pisma naukowe. Można w nich znaleźć refleksje, konkretne informacje, treści naukowe, poezję, malarstwo. Wiele osób pyta ile Nowinki kosztują. Nic. Skład, druk i praca fachowców opłacane są z wpływów z reklam. Redaktorzy i autorzy Nowinek nic nie zarabiają.

Reklama

Każdy ośrodek może mieć swego przedstawiciela w redakcji. Zapraszamy do tworzenia numerów przez poszczególne środowiska, a każdego – do pisania! Tych psychiatrów, którzy jeszcze pisma nie otrzymują, zachęcamy też do bezpłatnej prenumeraty na kartkach, które można otrzymać z redakcji.

Adres do korespondencji:
Dr Tomasz Jaroszewski
ul. Limanowskiego 11/81, 02-943 Warszawa
tel. 022 651 50 62, email: [email protected]

Piśmiennictwo

Źródło tekstu:

  • Nowinki Psychiatryczne

Reklama
(0)
Komentarze