Zaloguj
Reklama

Nowoczesna terapia choroby Alzheimera i zaburzeń poznawczych

Autorzy: Dr hab. n. med. Jakub Kaźmierski
Pamięć
Fot. medforum
Pamięć
(4)

Według najnowszych danych choroba Alzheimera dotyka około 400 tysięcy osób w Polsce oraz 30 milionów osób na świecie. Choroba ta stopniowo zabiera pamięć, upośledza orientację i rozpoznawanie otoczenia, doprowadza do braku samodzielności i ogromnego cierpienia pacjentów i ich rodzin. Dotychczas stosowane leki powstały w latach 90. i charakteryzują się niewielką skutecznością. Choroba zaczyna się podstępnie drobnymi problemami z pamięcią, jednak postępuje, wykluczając pacjenta z życia rodzinnego i społecznego, zmienia osobowość i codzienne zachowanie.

Reklama

Przezczaszkowa stymulacja magnetyczna (rTMS) a leczenie choroby Alzheimera

W ostatnich latach naukowcy z różnych ośrodków badawczych na świecie potwierdzili, że zastosowanie przezczaszkowej stymulacji magnetycznej mózgu ( terapia rTMS ) istotnie poprawia funkcje poznawcze pacjentów, w tym pamięć i myślenie. Ułatwia codzienne funkcjonowanie, wpływa korzystnie na nastrój, redukuje lęk, apatię, objawy niepokoju, tym samym poprawia jakość życia pacjentów i ich rodzin. System jest dostępny we Francji, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Włoszech, obecnie po raz pierwszy w Polsce.

Przebieg terapii rTMS a leczenie Alzheimera

Systemy rTMS generują silne pole magnetyczne mające zdolność przedostawania się przez kości czaszki do kory mózgowej. W wyniku działania rTMS dochodzi do pobudzenia neuronów i ich synaps. Terapia działa korzystnie poprzez wpływ na neuroprzekaźnictwo, aktywność receptorów, neuroplastyczność i neurogenezę. Efekt terapeutyczny jest osiągany przy zastosowaniu 20 godzinnych sesji terapeutycznych. rTMS jest bezpieczną metodą leczenia. Przed rozpoczęciem leczenia przeprowadzana jest kwalifikacja lekarska, zaś sama terapia prowadzona jest przez wykwalifikowany personel, pod nadzorem lekarza.

Działania niepożądane

rTMS jest bezpieczną metodą leczenia, możliwe działania niepożądane obejmują:

  • dyskomfort w miejscu przyłożenia cewki oraz wywołany skurczem mięśni,
  • metaliczny posmak w ustach,
  • mrowienie języka,
  • bardzo rzadko może nastąpić indukcja pojedynczego napadu drgawkowego (do 2009 roku 20 takich przypadków na świecie).

Przeciwwskazania:

Ewentualne przeciwwskazania do terapii omawiane są indywidualnie z lekarzem w trakcie kwalifikacji do leczenia. Jedynym bezwzględnym przeciwwskazaniem do terapii jest obecność implantowanych metalowych urządzeń i stymulatorów medycznych w pobliżu cewki stymulującej (odłamki metalowe, klipsy naczyniowe, szwy metalowe, neurostymulator służący do głębokiej stymulacji mózgu).

 

 

Piśmiennictwo
Reklama
(4)
Komentarze